تبلیغات
<این قالب مخصوص وبلاگ لاو می باشد> مطالب عاشقانه عکس عاشقانه رمان عاشقانه LOVE - می خوام

مطالب عاشقانه عکس عاشقانه رمان عاشقانه LOVE

مطالب عاشقانه عکس عاشقانه رمان عاشقانه LOVE

مـی خـ‌وام
عـاشـق بـِـشم !
بعـ‌د بـا اون قــ‌دَم بـ‌زنـم
لـحـ‌ظـه هــام و بـاهــاش بـ‌ســـازم
بـهـش بـگـم دوسـ‌تـــ دارم و وقـ‌تـی مـُطمـ‌ئن شـُد
مـُ‌نتـظـِ‌ر بــاشـم تنـهـــام بـ‌زار و بـگه : مـا از اول مـال هم نـ‌بـ‌ودیم !
و مـن دوبــاره مثـ‌ل هـ‌مـیـ‌شـه گـ‌وشـه‌ی اُتـاق بـ‌شینم و آهـ‌نگ غـمگـین گـ‌وش بـ‌دم
فقـط فرقـش بـا قبلا ایـن کـه قبلا فـارغ بـ‌ودَم الان عــاشـقـم....

+نوشته شده در شنبه 13 مهر 1392 ساعت08:36 ب.ظ توسط ASHKAN | نظرات |